In het kort? Jongeren in een superdiverse stad actief laten bouwen aan een sterk zelfbewustzijn, een positief zelfbeeld en massa’s zelfvertrouwen. Een plek waar elke jongeren zichzelf kan zijn. Op elk moment.

Jongeren groeien vandaag op in een superdiverse wereld. Antwerpen evolueert naar een majority-minority city waar de meerderheid van de bewoners tot een minderheid behoort. Het hoekjes of label denken gaat vandaag niet langer op. De superdiversiteit in onze stad is op geen manier vast te grijpen.

Bij Bazzz staat deze superdiversiteit ook centraal. Jongeren staan vaak voor de uitdaging om verschillende werelden met elkaar te verzoenen. Enerzijds willen ze graag als volwaardige teamspelers deel uitmaken van hun stad en maatschappij. Ze worden echter te vaak geconfronteerd met diverse uitsluitingsmechanismen waardoor ze het vertrouwen in zichzelf en de samenleving verliezen. Anderzijds worden deze jongeren ook gevormd door cultuurspecifieke factoren die voor een stuk hun trots en identiteit beïnvloeden. Ze slagen erin om the best of both worlds samen te brengen in nieuwe expressies.

‘Bazzz’ is een kort en krachtig woordje met een grote betekenis onder de jongeren. Het is dé manier waarop Magrebijnse jongeren andere een compliment geven. Een woord dat langzaam binnensijpelt in ons dagelijks taalgebruik zoals ewa ja, wajo, drarries. Een woord dat we zelf hebben ingevuld met “bouwen aan een sterk zelfbewustzijn, een positief zelfbeeld en massa’s zelfvertrouwen”.

Onze visie is het ontwikkelen van een uniek aanbod dat inspeelt op de uitdagingen die deze jongeren tegenkomen in een superdiverse stedelijke context. Een plek creëren waar complimenten / Bazzz-momenten de norm zijn. Een bottom-up werking waarin jongeren een stem krijgen en mee bouwen aan een zelfbewustzijn, zelfbeeld en zelfvertrouwen.

“We zien onszelf als een kleine, maar belangrijke schakel in de realisatie van een samenleving waar elke jongere zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt om te participeren.”

Bazzz is een jeugdcentrum als geen ander. Elke dag ontwikkelen we een vrijetijdsaanbod dat de jongeren actief laat nadenken, participeren aan de samenleving en nieuwe vriendschappen doen opbouwen. Samen met andere partners in de stad zorgen we ervoor dat elke jongere zijn/haar plek vindt. Vertrekkend vanuit de jeugdhuis methodiek geven we specifieke aandacht aan de gelaagde identiteitsontwikkeling van jongeren met een migratiegeschiedenis.

Jeugdwerkmethodiek: OASE

Ontmoeten

De basisfunctie van ons jeugdcentrum bestaat erin te zorgen voor een veilige en open ruimte waar jongeren (12 tot 26 jaar) elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen en experimenteren. Er is ruimte om te chillen, maar jongeren kunnen hier ook terecht om hun artistieke skills te ontdekken en ontplooien.

Activeren

Bazzz stimuleert jongeren actie te ondernemen en biedt hen de nodige ondersteuning om hun ideeën waar te maken. We vertrekken vanuit de noden van de jongeren en gaan samen aan de slag om ze om te buigen tot positieve acties. Dit zorgt ervoor dat jongeren eigenaars zijn en het jeugdcentrum voortdurend blijft evolueren.

Samen zijn

Diversiteit wordt waargemaakt door te zorgen voor verbinding. Dit betekent dat iedereen welkom is. Samen betekent openheid en respect voor elkaar. Samen betekent ook samenwerken en samen verantwoordelijkheid opnemen.

Educatie

Het jeugdcentrum is een plek waar jongeren leren, op een formele en informele manier, door bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te gaan op de maandelijkse meetingpoints of door samen een activiteit op poten te zetten. Op verschillende manieren werven jongeren competenties aan die hen rijker maken als persoon en ook buiten de muren van het jeugdhuis van pas komen.

Focus op gelaagde identiteit

Iedereen heeft een meervoudige identiteit: een persoon is niet alleen jong, maar ook vrouw, Vlaams, Pakistaans, Russisch, studente, moslima, tennisster,… We erkennen jongeren in hun pluralisme en nemen hun stem ernstig. We willen ervoor zorgen dat jongeren zich ECHT thuis voelen in ons jeugdcentrum zodat ze in alle veiligheid en met alle erkenning hun brede waaier aan identiteiten kunnen ontdekken en ontplooien.

Voor jongeren is vertrouwen cruciaal. Bazzz vertrekt van een pedagogische basishouding die gebaseerd is op loyaliteit in de zoektocht naar het eigen ik, de eigen waarden en overtuigingen . We vertrekken van een houding van reflectie en bevraging, om zo jongeren bij te staan in hun leerproces; de belerende houding is bij ons ver zoek.

Culturele referentiekaders

We erkennen de uiteenlopende culturele referentiekaders van onze jongeren, ze bepalen mee hoe jongeren zich ontwikkelen en welke levenskeuzes zij maken. Cultuur en religie geven kracht en zelfwaarde en vormen daarom een hefboom tot participatie. We beseffen echter ook dat net deze referentiekaders ook kunnen zorgen voor verwarring en ontsporing. Daarom maken we ruimte om culturele en religieuze identiteitskenmerken bespreekbaar te maken en jongeren tools aan te reiken die hen kunnen helpen om zichzelf beter te leren kennen en eigen keuzes te durven maken.  In deze context schenken we ook aandacht aan racisme en de discriminatie die deze jongeren ondervinden op basis van hun huidskleur en etnisch-culturele achtergrond.

Gender

Bazzz is zich bewust van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving en merkt dit ook op in het jeugdcentrum. Bij jongeren met een migratieachtergrond wordt deze ongelijkheid gekenmerkt door dezelfde machtsstructuren die we in de ruime samenleving zien maar ze zijn vaak hardnekkiger omdat ze versterkt worden door maatschappelijke invloeden, zoals racisme enerzijds en cultuurspecifieke opvattingen anderzijds. Zo schenken we aandacht aan de versterking van meisjes zodat ze zich kunnen weren tegen onderdrukkende mechanismen, maar tegelijk hebben we aandacht voor de impact van kansarmoede op noties rond mannelijkheid en de positie van jongens.

Focus op verbinding

Diversiteit is realiteit, maar we slagen er niet om de diversiteit te ‘managen’ tot een vreedzaam, pluralistisch samenlevingsmodel waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn zonder daarvoor afgerekend te worden. We streven naar verbinding via dialoog, omdat we ervan overtuigd zijn dat erkenning geven aan elkaars levensbeschouwelijke ideeën het samen leven bevordert.

Verbinding houdt ook samenwerking in. We zien onszelf als een kleine, maar belangrijke schakel in de realisatie van een samenleving waar elke jongere zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt om te participeren. Samenwerkingsverbanden met andere organisaties en gezamenlijke acties zijn in onze ogen noodzakelijk om ook structurele veranderingen te kunnen waarmaken. Elkaar erkennen in elkaars eigenheid en deskundigheid vormt de basis van een krachtdadige partnerschap.